Hyppää pääsisältöön

Frågor och svar

Planerad byggstart är 2019 och byggtiden är 7–8 år. 

Läs mer

Planerad byggstart är 2019 och byggtiden är 7 till 8 år.

Läs mer

Eftersom Stockholm växer kraftigt. Länet ökar med cirka 35 000 personer varje år och det är trångt på våra vägar och i kollektivtrafiken och svårt att hitta en bostad. Utbyggd kollektivtrafik behövs för att fler bostäder med bra kommunikationer ska kunna byggas, så att regionen kan fortsätta att växa på ett hållbart sätt.

Läs mer

I och med att tunnelbanan byggs djupt i berg under Salsjön kan inte spåren komma upp till marknivå redan vid Globen. Tunnelbana kan inte köras i för branta backar. Därför behöver Globen och Enskede gård ersättas av en ny station under jord. Den nya stationen får en uppgång knappt ett kvarter från Globens nuvarande tunnelbanestation.

Läs mer

Provborrningar och andra markundersökningar gjordes under 2018. Aktuella arbeten kan du läsa om här.

Läs mer

I januari 2014 tecknades ett avtal mellan staten, Stockholms läns landsting, Stockholm stad, Järfälla kommun, Nacka kommun och Solna stad. De fyra kommunerna åtar sig att bygga totalt 82 000 nya bostäder i tunnelbanans närområde. Läs mer.

Läs mer

På sidan Aktuella arbeten kan du läsa om vilka förberedande arbeten som görs just nu.

Läs mer

Stockholms läns landsting ansvarar för utbyggnaden och har bildat en förvaltning för att planera och bygga ut tunnelbanan. Förvaltningen för utbyggd tunnelbana projekterar utbyggnaden och tar fram järnvägsplaner, miljökonsekvensbeskrivningar och miljödomsansökningar inför byggstarten 2018–2019. Allt sker i nära samarbete med kommunerna som står för det detaljplanearbete som behövs, både för nya bostadsområden och för miljöerna runt de nya tunnelbaneuppgångarna.  

Läs mer

Byggstart för alla de nya sträckorna beräknas till 20182019, men det kan påverkas av till exempel överklaganden. Förberedande arbeten har utförts sedan 2017. Det kan till exempel handla om ledningsomläggningar och annat som behöver göras inför byggstart. Det är arbeten som inte kräver miljötillstånd eller godkända järnvägsplaner. 

Läs mer

Sivut