Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje via Södermalm. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.


Luma i Hammarby sjöstad:
Under mars 2019 kommer vi att fortsätta undersöka markförhållanden i Luma. Borrmaskiner kommer att höras i samband med borrningar och provtagningar. Dessutom kan kontrollrör för grundvattenmätningar komma att installeras och lämnas kvar för långtidsövervakning av grundvattennivån. Arbeten kommer att utföras mellan klockan 08 och 17 på vardagar med hänsyn till närboende.