Hoppa till huvudinnehåll

Genomförda upphandlingar

Här hittar du information om genomförda upphandlingar inom förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Tunnelbanetåg uppställt för service i depå.

Generalkonsult för depåutbyggnad utsedd.

WSP har fått uppdraget att utföra den fortsatta planeringen och projekteringen av utökad depåkapacitet. Det innebär att ta fram systemhandlingar, järnvägsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning och underlag för miljöprövning i mark- och miljödomstolen.

I förfrågan ingår även framtagning av bygghandlingar alternativt förfrågningsunderlag som en option.  

Upphandlingen, som startade omgående, genomfördes via det befintliga ramavtal för konsulttjänster som förvaltning för utbyggd tunnelbana och trafikförvaltningen har med ZeroChaos. Uppdraget kommer att starta omgående.