Hoppa till huvudinnehåll

Gul linje till Arenastaden

Tunnelbanan ska byggas ut med en ny linje från Odenplan till Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Utmed sträckan byggs tre stationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.

Sommaren 2017 ställdes järnvägsplanen ut för granskning första gången. Sedan dess har justeringar gjorts, och landstinget ställde därför ut järnvägsplanen inklusive miljökonsekvensbeskrivning på en andra granskning den 9 juli till 31 augusti 2018.

Miljödom
Den 25 maj fick Gula linjen sitt miljötillstånd. Tillståndet från mark- och miljödomstolen behövs för att kunna börja bygga ut tunnelbanan. Domstolen har satt villkor för hur mycket arbetena med nya tunnelbanan får störa och hur bortledning av grundvatten ska hanteras.

Här hittar du miljödomen och handlingarna till järnvägsplanen.