Hoppa till huvudinnehåll

Tunnelbana till Arenastaden

Tunnelbanan ska byggas ut med en ny linje från Odenplan till Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Utmed sträckan byggs tre stationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.

Under perioden 31 maj till 22 juni 2017 ställde vi ut järnvägsplanen för granskning. Järnvägsplanen beskriver vilken mark vi behöver ta i anspråk, miljökonsekvenser samt hur vi vill utforma och bygga tunnelbanan. Vi tar nu hand om de synpunkter som kommit in till förvaltningen för att sammanställa och besvara dem.
Här kan du se visionbilder över stationerna.

 

Miljödom 25 maj 2018
Huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen är genomförda och en miljödom kommer den 25 maj. Domstolen kommer att sätta villkor för hur mycket arbetena med Gula linjen får störa och hur bortledning av grundvatten ska hanteras.

Handlingarna till järnvägsplanen och tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen hittar du här.