Hoppa till huvudinnehåll

De nya stationerna

Tre stationer ska byggas utmed sträckan. Vid Odenplan knyts den nya tunnelbanelinjen ihop med den Gröna linjen.

Söder om Odenplan kommer den nya tunnelbanelinjen att köra på samma spår som Gröna linjen och vid Odenplan går båda linjerna från samma plattform.

Station Hagastaden får tre nordliga entréer: en i Karolinska Universitetssjukhusets entré, en på det nya torget utanför sjukhuset och en mot Karolinska Institutet.

Hagastaden

En sydlig entré placeras vid Torsplan.

Hagastadens sydliga entré placeras vid Torsplan

Södra Hagalund planeras få två entréer, en i Hagalunds arbetsplatsområde och en längs med Solnavägen. Den nya stationen ger möjligheter för Solna att bygga fler bostäder.

Hagalund

Stationen i Arenastaden får två entréer. Den som arbetar och besöker Arenastaden kommer att kunna nå området via den norra entrén utmed Dalvägen.

Norra entrén vid Dalvägen

Den södra entrén i Arenastaden nås via Hagalundsgatan. Här kan resenärerna enkelt byta till tvärbanan.

Södra entrén via norra Hagalund

Illustrationer: &Rundquist