Hoppa till huvudinnehåll

Om projektet

Barkarby namn
Hur har vi valt sträckan Akalla-Barkarby?
Hur väljer man egentligen var en tunnelbana ska dras, vilka faktorer är viktiga och vilka hänsyn ska man ta?
Under flera år har vi studerat markförhållanden, haft löpande samråd med föreningar, organisationer och boende med lokalkännedom och diskuterat den mest optimala sträckningen med kommunen.

Goda tvärförbindelser
Redan innan Stockholmsförhandlingen 2013 då fyra kommuner kom överens om utbyggd tunnelbana och nya bostäder, gjordes parallella utredningar för tunnelbana till Barkarby.
Ett viktigt mål var att skapa goda tvärförbindelser vilket saknas idag. Det underlättar arbetspendling från de västra delarna av storstockholm till områden med många arbetsplatser, till exempel Kista och Solna. Det kollektiva nav som Barkarby kommer att utgöra med buss, tunnelbana, pendeltåg och framtida regionaltåg gör det möjligt att resa vidare till övriga Stockholm och andra orter.

Enklare att pendla                                                                                 
Järfälla kommun växer och förväntas ha fler än 115 000 invånare år 2030 vilket varit en viktig faktor. Med en ökad befolkning behöver restiderna kortas och pendlingen bli enklare. Våra trafikanalyser innehåller prognoser för hur ett tänkbart resande kan se ut. Analysen har utgått från kommunens planerade bebyggelse i bland annat Barkarbystaden och Veddesta. Här har vi studerat allt från gångavstånd och bilinnehav till turtäthet och trafikflöden. Sträckan mellan Akalla och Barkarbystaden möjliggör även en framtida utbyggnad mot Hjulsta eller Viksjö.

Krävs bra berg                 
Tunnelbanan byggs helt under mark och i berg. På det sättet minimerar vi påverkan av den omkringliggande miljön vilket skapar möjligheter för annan markanvändning, till exempel bostäder, skolor med mera. En förutsättning att bygga under mark är goda markförhållanden. Det får inte vara för lerigt och det måste finnas gott om bergtäckning för att kunna spränga och få berget att hänga ihop. Hänsyn måste även tas till andra tunnlar och vägar som Förbifart Stockholm, E18 och Akallalänken men också natur- och kulturvärden som Igelbäcken och Hansta Natura 2000-område.
Sammantaget gör sträckan Akalla till Barkarby det möjligt för Järfälla att bygga tusentals nya bostäder vilket också ingår i Stockholmsöverenskommelsen. Det möjliggör även en framtida utbyggnad av tunnelbanan och skapar bra tvärförbindelser för arbetspendling.

Fakta

Läs gärna vår Prognos över resandeutveckling för Akalla-Barkarby.                

Det här är Stockholmsförhandlingen.