Hoppa till huvudinnehåll

Här vill vi placera stationerna

Barkarby får två nya stationer när tunnelbanan har byggts ut, Barkarbystaden och Barkarby station. 

I samband med den genomgång av hela nya tunnelbanan som genomfördes under våren 2016 har förslaget för utformning och placering av tunnelbanestationerna justerats något.  

Barkarby station

Vid Barkarby station innebär det nya förslaget att stationen flyttas från ett läge under E18 till ett läge vid den nya bron på Veddestasidan om E18. Förslaget omfattar en uppgång med anslutning till pendeltågstationen och den planerade bussterminalen, vilket ger smidiga byten. Via den nya bron kommer man som resenär enkelt till Barkarbysidan av E18. En ytterligare uppgång mot Veddesta centrum förbereds för framtida behov. Den tidigare uppgången på Barkarbysidan om E18 utgår.

Med det nya förslaget undviker vi de dåliga markförhållanden med djupa lerlager som finns norr om E18. På så vis minskas de byggtekniska riskerna och vi får en stor ekonomisk besparing jämfört med det tidigare förslaget. Vi kan också bygga stationen i ett något ytligare läge, vilket ger en bättre tillgänglighet.

Barkarbystaden

Placeringen av station Barkarbystaden är i stort sett oförändrad jämfört med vad som presenterades i samband med samrådet 2015. Stationen planeras mitt i den framväxande staden med en uppgång i öster och en i väster.

Akalla

Den nuvarande stationen i Akalla kommer att påverkas mycket lite när tunnelbanan byggs ut. Vi bedömer att de spår som redan finns kan förlängas utan att stationen berörs i någon större omfattning.