Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om aktuella arbeten som pågår i projektet. Under 2017 gör vi markundersökningar och kontroller innan våra byggarbeten startar.

Markundersökningar 
Mellan 16-27 oktober 2017 undersöks marken på följande platser:

  • Kvicksundsvägen intill Högdalsdepån
  • Fagersjövägen 12-16
  • I skogspartiet intill Örbyleden, vid den planerade arbetstunneln

Syftet är att ta reda på mer om bergets kvalitet innan tunneln börjar byggas. Undersökningarna görs med en bergborrmaskin som tar ut en liten bit bergprov för analys. Efter ungefär en vecka filmas själva borrhålet för att upptäcka eventuella sprickbildningar i berget. När vi borrar kan det periodvis bullra en del från våra maskiner. Arbetet utförs vardagar 07.00-19.00. 

Mätning i grundvattenrör
Före, under och efter byggtiden mäter vi grundvattennivåer i grundvattenrör som placerats längs hela den framtida spårtunneln mellan Högdalsdepån och Farstagrenen.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter och berörda fastighetsägare kommer att kontaktas i god tid innan.

Kontakt
Har du allmänna frågor om utbyggnaden - kontakta vår kundtjänst,
telefon 08-600 10 00.