Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här hittar du information om aktuella arbeten i projektet. Klicka på spadarna i kartan för mer information eller läs nedan.

Mark- och bergundersökningar

Fram till 19 januari (v. 2-3) undersöker vi marken på följande platser:

  • Området kring Fagersjövägen, Sjöskumsvägen och Tobaksvägen

  • Pepparvägen och Hökarängsplan

  • Gångvägarna mellan David Helldéns torg till Örbyleden och själva Örbyleden

Hur påverkar det dig?
När vi undersöker marken och berget kan det periodvis bullra från våra maskiner.

Vilka tider pågår arbetet?

Arbetet utförs vardagar mellan 07.00-19.00

Kontroller inför byggnationer

Mätning i grundvattenrör
Före, under och efter byggtiden mäter vi grundvattennivåer i grundvattenrör som placerats längs hela den framtida spårtunneln mellan Högdalsdepån och Farstagrenen.

Besiktningar
Innan sprängningsarbeten kommer vi att besiktiga närliggande fastigheter och berörda

fastighetsägare kommer att kontaktas i god tid innan.

Kontakt
Har du allmänna frågor om utbyggnaden - kontakta vår kundtjänst,
telefon 08-600 10 00.