Hoppa till huvudinnehåll

Om projektet

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. Tåg behöver parkeras och underhållas, det görs i så kallade depåer. Eftersom de platser som finns inte räcker till måste fler byggas. Därför planerar vi att bygga ut Högdalsdepån.
Nu pågår samråd om spårdragning under Hökarängen mellan den 17 december och 15 januari 2019. 

Samrådet är till för att informera om planerna hur tunneln ska dras från depån till tunnelbanans Farstagren och för att berörda ska få möjlighet att komma med synpunkter under planering. Den stora förändringen jämfört med tidigare är att vi bygger en dubbelspårstunnel istället för två enkelspårstunnlar. Den nya dragningen innebär att delvis andra närboende kommer att påverkas under byggtiden. Alla som blir direkt berörda får information om samrådet hem i brevlådan. Vi bjuder också in till ett öppet hus i början av nästa år. Dit är alla välkomna för att ställa frågor och prata med oss som jobbar med projektet.
Läs handlingarna på webben. De finns även att läsa på papper här:
Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm
Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Norra Stationsgatan 69, Stockholm

Synpunkter lämnas senast 15/1 genom att:
• Skicka e-post till registrator.fut@sll.se
• Fylla i kontaktformuläret
• Besöka vårt öppna hus den 8 januari.
• Skicka brev till Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet ”Depå”.

Välkommen till öppet hus!
När? 8 januari 2019, 15–19
Var? Kvickenstorpsskolans ljushall, Kvickensvägen 9 i Farsta

 

Högdalsdepån byggs ut
Depån i Högdalen ska byggas ut för att möta framtidens behov av fler uppställningsplatser. I februari 2016 tog landstingsstyrelsen beslut om att utveckla dagens depå som ska användas av både Grön och Blå linje.

Nya spår under jord
För att ta hand om Farstalinjens tåg måste ett nytt spår byggas i en tunnel under jord. Spåret blir cirka 2,5 kilometer långt och leder tågen mellan den Gröna linjens Farstagren och Högdalsdepån.