Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om fastigheter och mark

Om våra arbeten har orsakat en skada ersätter vi den skada vi åsamkat. 

Läs mer

Fastighetsägare som äger den marken vi tar i anspråk har rätt till ersättning, både för permanent och tillfälligt behov. Ersättningen bestäms enligt Expropriationslagen 4 kap. § 1.

Läs mer

Besiktningar görs enligt svensk standard. Fastigheter som ligger närmare tunneln än 50 meter kommer att besiktigas. För fastigheter byggda på lera är besiktningsområdet 100 meter. Här kan du läsa mer om hur vi besiktigar fastigheter.   

Läs mer

I god tid innan vi börjar bygga i närheten av dig blir du kontaktad av en besiktningsperson. När besiktningen är klar kommer fastighetsägaren att få en kopia på besiktningsprotokollet. För bostadsrättsföreningar skickas kopia på besiktningsprotokollen till styrelsen. När våra arbeten är avslutade gör vi en efterbesiktning för att kontrollera att inga förändringar skett på grund av våra arbeten.

Läs mer

Inför våra arbeten gör vi riskanalyser på byggnader och anläggningar som kan påverkas av våra arbeten. Vårt mål är att påverka byggnader och anläggningar så lite som möjligt och vi anpassar våra arbeten för att minimerar risken för skador. 

Läs mer

Om din verksamhet lider ekonomisk skada trots att störnings- eller skadeförebyggande åtgärder har gjorts, kommer vi föra en dialog med dig angående ekonomisk ersättning.

Läs mer

Om det finns särskilda skäl så besiktigas även byggnader utanför besiktningsområdet. Kontakta oss om du är orolig för din fastighet!

Läs mer

Besiktning utförs enligt svensk standard av en besiktningsperson som behöver kunna komma in i bostaden. Kan du inte själv vara hemma vid besiktningen kan du lämna nyckel till en granne eller ordförande i din förening för att vara där i ditt ställe. En besiktning utförs aldrig om inte fastighetsägaren eller lägenhetsinnehavaren är hemma då besiktningspersonen aldrig går in själv i ett hus eller lägenhet. 

Läs mer

Vi gör efterbesiktningar för att kontrollera att inga förändringar har skett på grund av våra arbeten. Du som fastighetsägare får en kopia på efterbesiktningsprotokollet.

Läs mer

Det ska vanligtvis inte vara så men ibland kan det uppstå olägenheter för en verksamhet under en kort period. Det är vanligt förekommande i storstadsmiljö att omledning av trafik görs, att vägar stängs av under kortare perioder eller att ledningsomläggningar sker. Information om våra arbeten uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Våra arbeten ska inte hindra era kunder att nå er verksamhet. Tillgänglighet för bilburna kunder kan periodvis bli begränsad. 

Läs mer