Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om störningar

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut. Hur mycket beror på var du bor, hur huset är grundlagt och vilka arbeten som görs. Det som kan störa är framför allt stomljud från borrningar, vibrationer från sprängningar och luftburet buller från arbetsområden ovan jord. 

Läs mer

Det är väldigt individuellt, människor upplever ljuden olika. Om du störs av våra arbeten kan du alltid anmäla en störning.

Läs mer

Bullrande arbeten kommer inte att pågå samtidigt överallt och inte hela byggtiden. Men störningar kan uppstå under hela byggtiden. Vi kommer att ha mer information om tider när vi är närmare byggstarten. 

Läs mer

Många faktorer påverkar en bostadsförsäljning. I tidigare infrastrukturprojekt har inte marknadsvärdet påverkats negativt. Om det konstateras att det är just våra arbeten som påverkar din försäljning av bostad, kontakta oss så återkommer vi till dig.

Läs mer

Det är just riktvärden och inte bindande. Vi kommer inte att kunna bygga tunnelbanan utan att överskrida riktvärdena. Vi ansöker till mark- och miljödomstolen, som beslutar om vilka ljudnivåer vi måste följa, vilka tider vi får arbeta med störande arbeten och vilka åtgärder vi måste vidta när vi överskrider riktvärdena. 

Läs mer

Ingen tvingas flytta. Men för den som bor i en bostad där de bullernivåer vi fått i miljödomen överskrids erbjuder vi tillfällig vistelse under tiden som störningen pågår.

Läs mer

Vi kommer att arbeta med individuella bedömningar och erbjuda tillfällig vistelse för både kortare och längre tid. 

Läs mer

Arbetstunnlarna är det första som byggs. Runt varje mynning kommer det att vara ett inhägnat arbetsområde. Vi har i möjligaste mån placerat arbetstunnlarna så att det ska gå snabbt att komma ut på de större vägarna. Vårt tillskott till trafiken är ganska litet på redan hårt trafikerade gator. Vi försöker planera tider och färdvägar för att påverka omgivningen så lite som möjligt. Det kan handla om skolstarten på morgonen eller nya övergångsställen med signalreglering. 

Läs mer

Nej, tillgängligheten till och från fastigheten för er som bor i huset kommer inte att påverkas. Däremot kan det ibland på vissa ställen vara begränsad framkomlighet för privatbilister att köra ända fram till porten. Räddningstjänst och ambulans kommer alltid att ha fullt tillträde till fastigheterna.

Läs mer

I god tid innan våra störande arbeten informerar vi om var, när och hur våra arbeten sker. Det kommer även att finnas tydlig information om hur du kan komma i kontakt med oss när arbetena pågår. 

Läs mer