Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Under tiden som planprocessen fortfarande pågår kan du inte överklaga, eftersom det inte finns några beslut att överklaga. Däremot kan du gärna komma in med synpunkter.

Miljödom lämnas av mark- och miljödomstolen och fastställelsebeslut för järnvägsplanen av Trafikverket. Av besluten framgår inom vilken tid och till vilken insats du kan överklaga. Rent formellt måste du vara så kallad sakägare för att ett överklagande ska tas upp.

Läs mer

29,8 miljarder kronor har staten, Stockholms läns landsting, Järfälla kommun, Solna stad och Stockholms stad avtalat om.

Läs mer

Sidor