Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Det är inte beslutat vad som ska hända med stationerna Globen och Enskede gård efter de lagts ned. Formellt ägs marken av Stockholms stad och SL har nyttjanderätt för tunnelbanan. Stadens ambition är att båda områdena ska ingå i fortsatt stadsutveckling. På Stockholm växer, Söderstaden kan du läsa mer om stadens planer för området.

Läs mer

Byggstart för alla de nya sträckorna beräknas till 2018/19 men det kan påverkas av till exempel överklaganden. Byggtiden för tunnelbanan till Arenastaden och tunnelbanan till Barkarby beräknas till cirka 6 år. För tunnelbanan till Nacka och söderort är byggtiden 78 år. 

Läs mer

Du kan åka till station Sofia (Stigbergsparken vid Folkungagatan) på Södermalm och vidare till Kungsträdgården och T-Centralen utan att byta. Vill du däremot åka till Skanstull, Medborgarplatsen eller Slussen behöver du byta vid Gullmarsplan till några av de Gröna linjerna.  

Läs mer

Nej, Kungsträdgården blir som vilken annan station som helst. Stationen har hela tiden varit förberedd för vidare utbyggnad och här finns kapacitet för många fler resenärer än idag.

Läs mer

Själva tunnelbanebygget kommer att göras av entreprenörer, som börjar handlas upp under 2018. Byggherre är landstinget genom förvaltningen för utbyggd tunnelbana. Läs mer.

Läs mer

Det första som sker är förberedande arbeten, som att lägga om ledningar, dra om trafik där det behövs och att ställa i ordning etableringsytor och arbetsområden. Därefter byggs arbetstunnlar och sedan de nya spårtunnlarna. Det mesta av arbetet med att bygga spårtunnlarna sker sedan under mark. Vi borrar och spränger berget, som lastas ut genom en arbetstunnel. Se en film om hur tunnlarna byggs.

Läs mer

I och med att det ska byggas cirka 40 000 bostäder i södra Stockholm i tunnelbanans närområde behöver alla tre Gröna linjer få tätare trafik. Det är trångt under rusningstrafik redan idag, särskilt mellan Slussen och T-Centralen och fler tåg får inte plats norr om Gullmarsplan där alla tre Gröna linjer delar på spåren. Efterom en av dem istället kopplas till Blå linjen kan alla tre få tätare trafik.

Läs mer

Att tunnelbanan ska byggas ut blev klart när staten, landstinget och de kommuner som ska få ny tunnelbana skrev under Stockholmsöverenskommelsen och den sedan beslutades i respektive politisk församling. I planprocessen ingår ett antal samråd och efter varje genomfört samråd sammanfattas alla synpunkter för att de ska finnas med i det fortsatta arbetet. Sedan fattar landstinget inriktningsbeslut och för varje steg kommer vi närmare det vi faktiskt kommer att bygga. Varje steg samråds med både allmänhet och remissinstanser. 

Läs mer

Ingen separat gång- eller cykeltunnel kommer att byggas. Däremot kommer du som har SL-kort att kunna gå ner i uppgången vid Luma och komma upp vid Katarina Bangata och vice versa. 

Läs mer

Sidor