Hoppa till huvudinnehåll

01. Hur ersätts fastigheter för skador?

Om våra arbeten har orsakat en skada ersätter vi den skada vi åsamkat.