Hoppa till huvudinnehåll

04. Hur många kommer att bli störda under byggtiden?

Vi jobbar med att ta fram de uppgifterna. Vi använder oss av Naturvårdsverkets riktlinjer. De säger att om våra arbeten gör att du får mer än 45 dBA inomhus i mer än en vecka erbjuder vi tillgång till en egen liten lägenhet i tillfälliga ersättningsbostäder. Erfarenheten från andra stora bygg- och infrastrukturprojekt visar dock att de flesta inte har behov av ersättningsbostad förrän vid betydligt större störningar.