Hoppa till huvudinnehåll

04. Hur valdes Högdalsdepån?

Femton alternativ utreddes noga. Utredningen visade att utbyggnad av befintlig depå i Högdalen är det bästa alternativet. Den ligger bra placerad i tunnelbanenätet och är en kostnadseffektiv lösning. Den färdiga anläggningen påverkar inte boende eller naturområden i någon större omfattning eftersom utbyggnaden görs inom befintligt depåområde och under jord.