Hoppa till huvudinnehåll

11. Hur gör jag om jag vill överklaga?

Under tiden som planprocessen fortfarande pågår kan du inte överklaga, eftersom det inte finns några beslut att överklaga. Däremot kan du gärna komma in med synpunkter. Järnvägsplanen beslutas av Trafikverket och kan överklagas till regeringen. Miljödom beslutas av mark- och miljödomstolen och kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Detaljplaner beslutas av respektive kommun och kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Rent formellt måste du vara så kallad sakägare för att ett överklagande ska tas upp.