Hoppa till huvudinnehåll

12. Hur kan jag påverka planeringen?

Dina synpunkter är viktiga för oss. Under planprocessen kan du när som helst lämna synpunkter via mejl eller brev. De synpunkter och yttranden vi fått in och hur vi har besvarat dem finns på sidan beslut och handlingar.  Under våren 2017 ställs ett slutgiltigt förslag ut för granskning och därefter lämnas järnvägsplanen till Trafikverket för fastställelse. Granskningen är ett sista tillfälle för berörda parter att lämna synpunkter.

Läs mer om Gula linjens tidplan.