Hoppa till huvudinnehåll

02. Tunnelbanan kommer att gå rakt under min fastighet. Har jag rätt till ersättning?

Fastighetsägare äger marken vi tar i anspråk under jord och har rätt till ersättning, både för permanent och tillfälligt behov. Lantmäteriet fattar beslut om ersättningen, som bestäms enligt Expropriationslagen kap 4 §1.