Hoppa till huvudinnehåll

Kris

Om allvarliga händelser inträffar hittar du viktig information här. 

hecklista vid olycka

1. Kontrollera:
- Vad har inträffat?
- Finns det skadade eller döda?
- Var har det inträffat?
- När hände det?
- Är det trafikpåverkande?
- Vem lämnar uppgifter?
- Hur nås uppgiftslämnaren?
- Har SOS larmats?

2. Larma vid behov
- SOS Alarm 112

3. Informera
- Berörd projektledare
- Berörd kommunikatör
- Projektchef

4. Återsamlingspunkt för Norra stationsgatan 69
- Hälsingegatan 40

Krisledare:

Bengt Nilsson
Projekteringsledare tunnel/BEST

E-post: bengt.j.nilsson@sll.se
Telefon: 070-318 99 21

Jörgen Niklasson
Avdelningschef Norr

E-post: jorgen.niklasson@sll.se
Telefon: 070-644 81 57


AVDELNING NORR
Jörgen Niklasson,
avdelningschef 

070-644 81 57

Arenastaden
Malin Harders,
projektchef
070-329 02 89

Elisabet Klingmark,
projektledare närområdeskommunikation
070-737 55 07

Barkarby
Anna Nylén,
projektchef
070-162 85 16

Carina Kling, 
projektledare närområdeskommunikation
070-737 15 97

Depå
Johan Bergstrand
projektchef
070-737 79 33

Anna Reimby,
projektledare närområdeskommunikation
070-737 50 35


AVDELNING SÖDER
Martin Hellgren,
avdelningschef

070-160 96 90

Södermalm
Andreas Burghauser,
projektchef
070-737 58 38

Andreas Lundell
projektledare närområdeskommunikation
070-737 64 16 

Nacka
Gunilla Wesström,
projektchef
070-737 59 32

Anna Reimby
projektledare närområdeskommunikation
070-737 50 35

Söderort
Anna Sandahl,
projektchef
070-737 74 51

Maria Nordlöv
kommunikationsansvarig
070-737 73 23 
 

Övriga kontaktuppgifter:

Emma Sahlman, pressansvarig, 072-582 44 30
Pressjour, 08-123 131 48
Mårten Frumerie, förvaltningschef, 070-737 71 95
Marianne Dunér, kommunikationschef, 076-551 97 81
Fredrik Moback, projektledare miljö och arbetsmiljö, 070-744 38 64
Trygghetscentralen, 08-686 17 00
Driftledningscentralen, 08-686 33 00
Trafik Stockholm, 020-29 02 90

 

Checklistor och krisplan: