Hoppa till huvudinnehåll

Kris

Inträffar en extraordinär händelse utgår vi från att vår ordinarie organisation hanterar frågan tills annat beslutas.

Här finns information om vad du ska göra om en extraordinär eller allvarlig händelse inträffar

Checklista vid olycka

1. Kontrollera:
- Vad har inträffat?
- Finns det skadade eller döda?
- Var har det inträffat?
- När hände det?
- Är det trafikpåverkande?
- Vem lämnar uppgifter?
- Hur nås uppgiftslämnaren?
- Har SOS larmats?

2. Larma vid behov
- SOS Alarm 112

3. Ta kontakt med
- Berörd projektchef
- Berörda medarbetare på kommunikation


Kontakt

Arenastaden
Malin Harders, projektchef, 
070-329 02 89
Elisabet Klingmarkkommunikation, 070-737 55 07

Barkarby
Anna Nylén, projektchef, 
070-162 85 16
Carina Klingkommunikation, 070-737 15 97

Depå
Johan Bergstrand, projektchef, 
070-737 79 33
Johan Tjerneng, kommunikation, 072-468 98 92

Nacka
Gunilla Wesström, projektchef, 070-737 59 32

Anna Reimby , kommunikation, 070-737 50 35

Södermalm
Andreas Burghauser, projektchef, 070-737 58 38

Andreas Lundellkommunikation, 070-737 64 16

Söderort
Anna Sandahl, projektchef, 
070-737 74 51
Maria Nordlöv , kommunikation, 070-737 73 23


Övriga kontaktuppgifter

Emma Sahlman, pressansvarig, 072-582 44 30
Pressjour, 08-123 131 48

Vid behov av krisledning:

Krisledning