Hoppa till huvudinnehåll

Om projekten

Nacka Söderort stationer
Tunnelbana till Nacka med en koppling till Hagsätragrenen skapar helt nya resmöjligheter. Bland annat avlastas sträckan T-Centralen–Gullmarsplan genom en ny förbindelse från Kungsträdgården till Södermalm. En förbättrad kollektivtrafik för östra Stockholm bidrar till ett bättre trafiksystem för hela stockholmsregionen.
Blå linje till Södermalm

Utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje till Södermalm, Nacka och Söderort är en sträcka på totalt 11,5 kilometer som byggs helt under jord. Utbyggnaden börjar vid Kungsträdgården, där tunneln redan är förberedd för en framtida utbyggnad. Därifrån byggs en tunnel i berget under vattnet med en första station vid Sofia på Södermalm. Sofia blir den första tunnelbanestationen på östra Södermalm.

Söder om station Sofia delar sig tunnelbanan åt två håll. Sista hållplatsen för Blå linje på Södermalm blir Hammarby kanal. Stationen vid Hammarby kanal kommer att ligga under vattnet med en uppgång på Södermalm och en uppgång i Hammarby sjöstad.

Blå linje till Nacka

Från Sofia via Hammarby kanal fortsätter den östra förgreningen av Blå linje till Nacka. I Nacka byggs de tre nya stationerna Sickla, Järla och Nacka.

Klicka för större bild. Tunnelbanan byggs i berg under bland annat Saltsjön och Hammarby kanal.
Den djupast liggande stationen blir station Sofia, cirka 100 meter under markytan.

Nya resmöjligheter till och från Nacka

Kopplat till de nya tunnelbanestationerna i Nacka kommer kollektivtrafiken att byggas ut på flera sätt: Saltsjöbanan rustas upp, Tvärbanan förlängs till Sickla och fler stombussar tillkommer för att ytterligare förbättra tvärförbindelserna mellan östra och västra Stockholm.

Exempel på bytesmöjligheter
• Vid Sofia kommer du att kunna byta Blå linje mot Hagsätra och exempelvis resa vidare till evenemangsområdet Slakthuset.

•​ Vid Hammarby kanal, södra uppgången, kommer du att kunna byta till Tvärbanans hållplats Luma.

• Vid Sickla kommer du att kunna byta till Tvärbanan och Saltsjöbanan.

• Vid Järla kommer du att kunna byta till Saltsjöbanan.

• Vid slutstationen Nacka byggs en ny bussterminal för byten mellan delar av Nacka- och Värmdöbussarna och tunnelbanan.​

Blå linje till Söderort

Från station Sofia går Blå linje vidare till Gullmarsplan, där en ny plattform byggs under den befintliga. Sedan fortsätter tunnelbanan söderut med en ny station i Slakthusområdet som kommer att ersätta de befintliga stationerna vid Globen och Enskede gård. Ytterligare en station söderut, vid Sockenplan, knyts den nya tunnelbanan ihop med den befintliga Hagsätragrenen som därmed blir del av Blå linje. 

I och med att Hagsätragrenen blir Blå linje avlastas sträckan T-Centralen-Gullmarsplan där all tunnelbanetrafik mellan norra och södra staden passerar idag. Det innebär att även Farsta- och Skarpnäcksgrenen kan få tätare trafik än idag.


Klicka för större bild. Tunnelbanan byggs i berg under bland annat Saltsjön och Hammarby kanal.
Vid Sockenplan ansluts den nya tunnelbanan till befintliga spår.

Nya resmöjligheter från Sockenplan till centrala Stockholm och vidare norrut
Om du åker från Hagsätra efter ombyggnaden passerar du de vanliga stationerna fram till Sockenplan. Därefter åker tåget ner i en tunnel och fortsätter till Slakthusområdet, Gullmarsplan, Sofia, Kungsträdgården, T-Centralen, Rådhuset, Fridhemsplan och så vidare längs den Blå linjen mot Hjulsta eller Barkarby station.
 

Exempel på bytesmöjligheter:
• Vid Gullmarsplan kommer du att kunna byta till Gröna och Gula linjen, Tvärbanan och flera busslinjer.

• Vid Sofia kommer du att kunna byta till Blå linje mot Nacka.

• Vid T-Centralen kommer du att kunna byta till Röda, Gröna och Gula linjen samt pendeltåg.​