Hoppa till huvudinnehåll

Så här går det till att bygga tunnelbana

Hela den nya tunnelbanan ska byggas under jord i bergtunnlar.

Bergtunnlarna kommer till största del att byggas genom borrning och sprängning. Det är en byggmetod som är väl beprövad i Sverige. Arbetet sker i flera steg som upprepas allt eftersom tunneln växer fram.

I det första steget tätas berget. Detta steg kallas förinjektering. Långa borrhål borras i väggar och tak. I borrhållen sprutas en cementblandning in som tätar sprickorna i berget. En så kallad injekteringsskärm bildas när cementblandningen stelnat. På så vis ökar säkerheten inför nästa steg – sprängningen.

Hål för sprängning borras innanför injekteringsskärmarna. Borrhålen fylls med sprängmedel som sedan detoneras.

Sprängstenen schaktas sedan ur med hjälp av schaktmaskiner och lastbilar. Om det behövs, tätas berget igen genom så kallad efterinjektering. Sedan börjar processen om igen. 

Borrning: 20-25 meter långa hål borras för injektering. 

Injektering: En cementblandning sprutas in i borrhål och sprickor. 

Sprängning: Nya håll borras som fylls med sprängmedel.

Bortforsling: Löst berg knackas loss och forslas bort.

Film: Så byggs en tunnel (3 minuter):