Hoppa till huvudinnehåll

Så här vill vi utveckla Högdalsdepån

Den befintliga depån i Högdalen kommer att byggas ut och moderniseras för att inom några år kunna användas av både Grön linje och Blå linje. Utbyggnaden ska ge plats för ytterligare tåg och anpassas för nya fordon när tunnelbanan växer.

Här beskriver vi kort hur Högdalsdepån ska byggas om och utvecklas.
På sidan Beslut och handlingar kan du läsa mer om våra planer.
 

Ombyggnad av Högdalsdepån

Flygfoto över den nuvarande depån i Högdalen där

Inom det befintliga depåområdet och parallellt med de nuvarande uppställningshallarna byggs en ny uppställningshall (A) för ytterligare fyra tåg. Verkstadsbyggnaden (B) förlängs och byggs om så att man i framtiden även kan underhålla 70 meter långa fordon. Även tvätt- och klottersaneringshallarna (C) ska anpassas för längre fordon som ska köpas in i framtiden.

​Nytt anslutningsspår mot Gröna linjen

Högupplöst kartbild

I depåns nordöstra hörn byggs ett nytt anslutningsspår (markerat med blått på kartan). Spåret fortsätter sedan österut, från Högdalen till Hökarängen, där det delas i en nordlig och en sydlig anslutning. Den nordliga grenen leds upp ur jorden norr om Örbyleden och ansluter till trafikspåret på bron över Gubbängsfältet. Bron breddas med ett nytt spår. Den sydliga grenen leds upp ur jorden och ansluter till trafikspåret söder om Hökarängens station, parallellt med Vaniljvägen.

Nära spåret planeras en underjordisk uppställningshall (gulrandig markering på kartan) med plats för elva fordon. Från uppställningshallen föreslås en norrgående arbets-/servicetunnel med anslutning mot Örbyleden. Ett alternativ som ger snabb transport av byggmassor.

Illustration över anslutningsspår vid Gubbängsfältet. Spåret från depån kommer upp ur jorden och ansluter på det ordinarie trafikspåret på bron över fältet.

Illustration som visar anslutningsspåret vid bron över Gubbängsfältet.