Hoppa till huvudinnehåll

Störningar och tillfällig vistelse

Det är mark- och miljödomstolen som beslutar om vilka ljudnivåer vi måste följa, vilka tider vi får arbeta med störande arbeten och vilka åtgärder vi måste vidta när vi överskrider riktvärdena.  

Om vi överskrider de villkoren för buller behöver vi vidta åtgärder. Det kan innebära att vi byter arbetsmetod eller skärmar av vissa maskiner. En åtgärd är också att erbjuda boende tillfällig vistelse. 

Tillfällig vistelse 
Om du som boende påverkas så mycket att du inte vill vara hemma under dagen kommer vi att erbjuda dig tillfällig vistelse. Det berör i första hand dig som arbetar natt eller är hemma på dagarna. Om du vill anmäla en störning eller känner att du behöver tillfällig vistelse, kontakta oss på 08-600 10 00 eller skriv till oss.