Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter - Arenastaden

Snart dags för ännu fler samråd

Under hösten ska nya planer för både utbyggnaden till Barkarby och utbyggnaden till Arenastaden visas upp. Det är förändringarna efter vårens stora genomgång av hela tunnelbaneutbyggnaden som nu ska ut på samråd.

Måndag 3 oktober börjar det kompletterande samrådet för tunnelbana till Barkarby och från den dagen kommer alla samrådshandlingar att finnas tillgängliga på webben. Torsdag den 20 oktober kl 15-19 finns vi plats i Herrestaskolans bibliotek och svarar på frågor. 

2016-09-26

Värdefulla erfarenheter tas tillvara

Fredrik Moback, projektledare miljö- och arbetsmiljöfrågor
Fredrik Moback arbetar som projektledare för miljö- och arbetsmiljöfrågor på nya tunnelbanan, främst för projekt Arenastaden. Med sig i bagaget har han viktig kunskap från Citybanan. Vi ställde några frågor till Fredrik.
2016-06-30

Sverigeförhandlingen tar upp Hagalund

Tunnelbanetåg i rörelse vid perrong.
På måndagen meddelade Sverigeförhandlingen att de tar upp frågan om tunnelbanestation i Hagalund.

Sverigeförhandlingen har tidigare inte varit beredd att inkludera Hagalundsstationen bland de kollektivtrafikåtgärder, som ingår i förhandlingen om statlig medfinansiering.

Nu har Solna stad och Stockholms läns landsting redovisat nya beräkningar beträffande bostadsbyggande och investering kopplat till station vid Hagalund vilket innebär att Sverigeförhandlingen beslutat att ta upp förhandlingarna med Stockholm och Solna.

2016-06-30

Alla vägar går till Arenastaden

Arenastaden, visionsbild
Den nya stadsdelen Arenastaden i Solna är på stark frammarsch. Intill nationalarenan Friends och gallerian Mall of Scandinavia växer bostäder och inte minst tusentals arbetsplatser fram. Om några år kommer antalet resenärer till och från Arenastaden öka kraftigt och det ställer höga krav på kollektivtrafiken. 
2016-06-30

Aktuella arbeten

Här hittar du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart.

Här arbetar vi just nu

Just nu genomför vi inga arbeten.

De ska smycka Gula linjen med sin konst

Från vänster:  Axel Lieber (inges idee), Åsa Jungnelius, Pia Törnell. Foto: Anna Molander
Möt Pia Törnell, Åsa Jungnelius och konstgruppen inges idee som har fått uppdraget att arbeta med den konstnärliga gestaltningen av stationerna Odenplan, Hagastaden och Arenastaden.

I januari blev det klart vilka konstnärer som ska få arbeta med den konstnärliga gestaltningen av Stockholms nya tunnelbana.  Varje ny station ska få ett unikt uttryck som också bidrar till att öka tryggheten och orienterbarheten för resenärerna.

2016-06-30

Följ med på en virtuell resa från Odenplan till Arenastaden

Panoramavy över tunnelbana till Arenastaden
Nu finns en panoramavy som visar Gula linjens sträckning och stationer. I modellen kan du bland annat kliva in i den framtida biljetthallen, gå ned på plattformen och se dig om i området. 
2016-06-30

Tack för värdefulla synpunkter på nya Gula linjen!

Samrådsmöte
Den 15 januari var sista dagen för samrådet för Gula linjen som ska byggas från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden i Solna. Vi har fått in cirka 290 synpunkter som är mycket viktiga i vårt fortsatta planeringsarbete. 
2016-06-30

Samråd för Gula linjen fram till 15 januari

Bilden visar en visionsbild över Norra Arenastaden. Här syns uppgångar från tunnelbanan med ljusa fasader och gröna detaljer.

Mellan 2 december och 15 januari tar vi emot synpunkter på placering och utformning.

2016-12-27

Om projektet

Planerad byggstart för utbyggnaden är tidigast 2019. Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs, men vi planerar noga för att se till att vardagslivet ska fortsätta fungera under hela byggtiden.

Sidor