Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter - Nacka, Södermalm och Söderort

Mer kollektivtrafik för en växande region

Stockholms från ovan_leverantörsdag2017_Henrik Trygg
Stockholms läns landsting planerar utbyggnader inom kollektivtrafiken för många tiotals miljarder kronor under de närmaste åren.

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Vi blir runt 35 000 fler invånare varje år. Då måste kollektivtrafiken byggas ut för att möta framtiden. Nu kommer flera av de största projekten, däribland hela tunnelbaneutbyggnaden, att presenteras på en leverantörsdag för bygg- och anläggningsföretag den 26 oktober.

2017-09-18

Klicka runt bland våra arbeten

Ledningsomläggningar
I Nacka och söderort förbereder vi flera platser där tunnelbanan ska byggas ut. På vår interaktiva karta kan du följa hur alla arbeten fortskrider.
2017-09-11

Kom och träffa oss i Lumaparken!

Skiss stationsentré Lumaparken. Utformningen är inte avgjord i detta skede. Bilden visar endast principiellt hur entrén kan komma att se ut.
På lördag, den 9 september arrangeras Sjöstadsdagen 2017. 

Under dagen är nya tunnelbanan på plats i Lumaparken för att svara på frågor om utbyggnaden. Deltar gör även representanter från utbyggnaden av tvärbanan.

Sjöstadsdagen pågår 11–15.30. Läs mer om dagens program.

2017-09-13

Var med och bygg framtidens kollektivtrafik!

Stockholm
Det ska byggas mycket ny kollektivtrafik i Stockholm. I  oktober arrangerar därför förvaltning för utbyggd tunnelbana och trafikförvaltningen en gemensam leverantörsdag för bygg- och anläggningsföretag.

Syftet är att skapa uppmärksamhet och intresse för alla de upphandlingar inom kollektivtrafiken som Stockholms läns landsting har på gång.

2017-09-06

Samarbete nyckeln till bra lösning

Workshop Stigbergsparken.
Stigbergsparken på Södermalm ska få en tunnelbanestation. Planen är att den ska ligga mitt i parken. Utformningen av den framtida stationen och hur den ska samspela med parken är en viktig fråga för både Stockholms stad och landstinget, som jobbar tätt tillsammans med detta.
2017-08-28

Vad är en järnvägsplan?

För att få bygga tunnelbana måste det finnas en fastställd och laga kraftvunnen järnvägsplan. Planen beskriver vad som ska göras, hur tunnelbanan ska byggas och vilka markanspråk som krävs.

Järnvägsplanen tas fram av förvaltning för utbyggd tunnelbana enligt en lag­reglerad process. Alla projekt inom tunnelbaneförvaltningen är i slutfasen av den processen. Två projekt har just slutgranskats och de övriga granskas inom kort. 

2017-08-25

Koll på grundvattnet

Det är mycket som ska förberedas inför byggtiden. Just nu installeras mätrör i bergvärmebrunnar längs utbyggnaden till Nacka och söderort.

Håkan Andersson och Jan Bergfors gjorde samma typ av arbeten längs med den kommande tunnelbanan i Barkarby förra året. Den här försommaren tillbringar de i villaträdgårdar i Nacka. Se film om hur arbetet går till på vår Youtube-kanal

2017-06-19

Vill du veta nåt om oss? Ring 08-600 10 00!

Från och med nu kommer SL Kundtjänst att svara på frågor även om tunnelbaneutbyggnaden.

Byggtiden närmar sig för nya tunnelbanan och redan nu i sommar drar en del förberedande arbeten igång. Då är det viktigt att det går snabbt och lätt att komma i kontakt med oss, även utanför kontorstid. Därför är nu SL Kundtjänst utbildade även i det mesta som rör nya tunnelbanan och inte bara den kollektivtrafik som redan finns:

2017-06-14

Slut på samråd om Sofia

150 besökare på Öppet hus och cirka 50 synpunkter. Det blev resultatet av det kompletterande samrådet om förändringen av station Sofia, som avslutades den 21 maj.

Ett fyrtiotal synpunkter kom från allmänheten och ett tiotal från fastighetsägare och andra remissinstanser.

2017-05-24

Nya planer för station Sofia

Skiss station Sofia
Nu finns ett nytt förslag för hur stationsbyggnaden i Stigbergsparken ska utformas. Förändringen för station Sofia är såpass stor att den visades upp på ett kompletterande samråd 821 maj. 
2017-05-22

Sidor