Hoppa till huvudinnehåll

Tecknade kontrakt

2018-11-28

4711 Arbetstunnel Veddesta

Upphandlingen av entreprenaden är nu avslutad. Kontrakt är skrivet med SBT Sverige AB. Entreprenaden omfattar bland annat iordningställande av arbetsområde, jordschakt och bergschakt för tunnel. Arbetet beräknas påbörjas inom kort och kontraktsvärdet är cirka 46 000 000 kronor.