Hoppa till huvudinnehåll

William Kenttä

William Kenttä, 23 år. Jobbar som projektingenjör för utbyggnaden i söderort sen den 4 september. Skrev exjobbet ”Nya tunnelbanan och klimatmål: En framtidsstudie om tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen och dess bidrag till att uppnå klimatmål” – och fick jobb på förvaltningen innan exjobbet ens var klart.

Varför ska man söka sig till oss?
Det här är bland det mest spännande som finns om man är intresserad av stadsutveckling! Det är svårt att föreställa sig hur viktig tunnelbanan är för Stockholm, den har format och kommer att forma staden, under väldigt lång tid framöver. Tunnelbanan är ju som ett skelett för hela staden, den avgör var vi bor och var vi jobbar.

Vad gör du en vanlig dag på jobbet?
Jobbet som projektingenjör är brett och tjänsten är lite vad man gör den till. Jag kommer att luta mig åt att jobba med hållbarhetsfrågor. Jag fick ett väldigt positivt intryck när jag gjorde mitt exjobb på förvaltningen, att man verkligen försöker jobba med hållbarhet.

Vad är det roligaste med det här jobbet?
Det är ett så spännande projekt. Och jag får träffa så många erfarna människor i den här branschen med så mycket koll, som jag kan lära mig mycket av.

Vad har du gjort innan?
Jag kom hit direkt från KTH. Och dit kom jag direkt från gymnasiet. Så det här är mitt första heltidsjobb.

Jag gick civilingenjörsprogrammet med inriktning energi och miljö, det är ett nytt program, jag tillhör den tredje årskullen. Min master gjorde jag i hållbar samhällsplanering och stadsutformning, tillsammans med arkitekter, konstnärer, kulturgeografer och nationalekonomer. Helt tvärvetenskapligt och man jobbar mycket med projektbaserade kurser -  lite som i arbetslivet, där människor med många olika kompetenser ska komma överens.