Jobbar för en trygg arbetsplats

Nyhet  Nya tunnelbanan, Södermalm  2015-12-17
Alla ska kunna komma hem utan skador och skavanker efter en arbetsdag, det är Åke Petriläs målsättning. Han är arbetsmiljösamordnare för nya tunnelbanan och kommer att göra hundratals syner för att granska och följa upp att arbetsmiljön håller måttet. Följ med på en av Åkes första syner av arbetsmiljön.

Den nya tunnelbanan till Nacka och söderort blir en av världens djupaste tunnelbanelinjer. Det djupaste avsnittet går under Saltsjön, mellan Skeppsholmen och Fotografiska på Södermalm. Här pågår omfattande provborrningar från en pråm som står på ben nedborrade i jordlagret.

Provborrningar pågår

En dag i mitten av december är det dags för arbetsmiljösyn av pråm och borrigg. Pråmen ligger då cirka 150 meter utanför Stadsgården där vattendjupet är 32 meter och det är 58,3 meter ner till berget. Här, under vattnet nere i berget cirka hundra meter under havsnivån ska tunneln dras. Här vill man inte stöta på några stora överraskningar under tunneldrivningen, arbetet ska kunna ske säkert, både med tanke på omgivningen och de som arbetar i tunnlarna.

– Resultaten av de här provborrningarna är väldigt viktiga, säger Pehr Henfors, ansvarig för provborrningarna. Det gäller till exempel att inte tro att det är fast berg man borrar igenom, som visar sig vara ett löst klippblock.

Pehr Henfors och Johan Hedberg från Skårby kärnborrning utför provborrningarna tillsammans med SSE som ansvarar för pråmen.

Målsättningen för nya tunnelbanans arbetsmiljöarbete är att ingen ska bli allvarligt skadad, minimera antalet olyckor och ha en väl fungerande olycks- och tillbudsrapportering. Det gäller givetvis även under provborrningarna och arbetsmiljösyner är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Bra arbetsmiljö hänger ihop med person och inställning

Åke Petrilä genomför synen tillsammans med Maria Strandberg från projektören Sweco. De går gemensamt igenom hur arbetsplatsen ser ut, gör stickprov, stämmer av att de som arbetar på pråmen har rätt utrustning och ställer kontrollfrågor. Allt är i sin ordning, konstaterar de. 
– Jag är imponerad, säger Åke, det här är jättebra. Det märks att han är van vid att hitta något som inte är helt i sin ordning.

En bra arbetsmiljö är direkt personberoende, förklarar Åke, som under en mängd år har arbetat med arbetsmiljöfrågor i stora infrastrukturprojekt.

– Det är en inställning, hur frågan är prioriterad. Alla företag har fina policyer, det är svårare att leva upp till dem i praktiken.

Målsättning: Inga skador och skavanker

En kollega beskriver Åke som glad och trevlig men väldigt envis, viktiga egenskaper för en som ska granska och driva arbetet med arbetsmiljön i det utmanande projektet att bygga nya tunnelbanan. Han säger själv att orsaken till att han trivs med sitt jobb är att han får träffa människor som arbetar i olika miljöer och att det känns extra bra när han kan hjälpa till med att minska eller helt eliminera risker.

– Alla ska kunna komma hem utan skador och skavanker efter en arbetsdag. Om man vill så går det att få till en bra arbetsmiljö, avslutar Åke Petrilä.

Hundra meter här under vattenytan kommer den nya tunnelbanan att gå. Från pråmen tas bland annat kärnprov från berget som visar bergets kvalitet.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00