De nya stationerna

Tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö får sex nya stationer i Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö.

Planeringsarbetet pågår för den nya tunnelbanelinjen. Vi undersöker mark, samlar in kunskap och har dialog med allmänhet och andra aktörer för att veta var stationsuppgångarna ska placeras.

I planeringen utgår vi från att:

  • Plattformarna och tågen blir kortare än i dagens tunnelbana, men tågen kommer köras med tätare trafik så väntetiden minskar för resenärerna.
  • Stationerna blir bytespunkter där olika trafikslag kommer knytas samman.

Fridhemsplan

Fridhemsplan trafikeras i dag av tunnelbanans Blå och Gröna linjer och flera busslinjer. En ny plattform kommer byggas under den befintliga stationen.  

Liljeholmen

Liljeholmen är en viktig bytespunkt. Här kan du byta till tunnelbanans Röda linje, Tvärbanan och bussar. I området byggs nya bostäder och arbetsplatser. Här samarbetar vi med flera andra aktörer för smidiga lösningar. 

Årstaberg

Årstabergs station blir en viktig bytespunkt där du kan byta mellan tunnelbana, pendeltåg, Tvärbana och bussar. Här ska det bli fler bostäder och arbetsplatser.

Årstafältet

Årstafältet utvecklas till en ny stadsdel med bostäder, handel och arbetsplatser. För att skapa smidiga resor planerar vi tillsammans med Stockholms stad så att bostäder och tunnelbanan hänger ihop.  

Östberga

Östberga ska utvecklas med fler bostäder och arbetsplatser. Den nya tunnelbanestationen placeras i Östberga. 

Älvsjö

Älvsjö är redan i dag en viktig mötespunkt för många resenärer med pendeltåg och bussar. Här planeras även Spårväg Syd och områden nära stationen är utpekade som utvecklingsområden. 

Snabbhissar

Stationerna längs hela sträckan kommer att ha snabbhissar.

Så fungerar snabbhissarna

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.