Aktuellt från arbetsområdet

Aktuellt  Blasieholmen/Skeppsholmen  2023-09-29

Arbetet i tunnlarna löper på i normal omfattning och närmar sig kajkanten till Saltsjön. Preliminärt kommer samtliga tre tunnlar att ha passerat kajkanten under oktober/november. Under perioden kommer arbeten även att ske i en tvärtunnel i ungefärlig höjd med Hotell Skeppsholmen.

I ventilationsschaktet på Blasieholmen är gjutningsarbetet klart. Ett fåtal arbetsmoment kvarstår innan färdigställandet.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.