Aktuellt från arbetsområdet

Aktuellt  Blasieholmen/Skeppsholmen  2023-11-02

Samtliga tunnlar har passerat Skeppsholmen och fortsätter in under Saltsjön, i riktning mot station Sofia på Södermalm. Däremot pågår fortsatt arbeten i en tvärtunnel i ungefärlig höjd med Hotell Skeppsholmen.

Under Ladugårdslandsviken pågår förstärkningsåtgärder som beräknas vara klart i slutet av november/början på december.

Även under Blasieholmen pågår arbeten, där mindre sprängningar kan förekomma, i en av tunnlarna.

I ventilationsschaktet på Blasieholmen kommer återställning av arbetsområdet att påbörjas inom kort.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.