Arbete pågår under sommaren

Aktuellt  Akalla, Barkarbystaden, Veddesta  2022-06-22

Arbetet med att bygga ut Blå linje till Barkarby pågår som vanligt under sommaren. Vi arbetar under jord och ovan jord.

Bergarbeten sker under Barkarbystaden och under Akalla:

  • I Barkarbystaden borrar och spränger vi ut två tunnlar under Stora torget.
  • I Akalla stationsområde, i berget bakom den norra uppgången, borrar och spränger vi både nya tunnlar och gamla tunnlar.

I Veddesta och på Barkarby gamla flygfält arbetar vi med stationerna, uppgångarna och schakt av olika slag. Även sprängning ovan jord förekommer.

Läs mer om pågående arbeten här på webben.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.