Arbeten på nationaldagen

Avisering  Centrala Nacka, Järla, Sickla  2023-06-01

Nationaldagen, tisdag 6 juni, är en helgdag och då bedrivs arbete som på en söndag. Det betyder att inga arbetsmoment som riskerar att överskrida riktvärden för buller utförs.

Tunnelsprängningar kan ske klockan 07–22.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.