Kategorier
Gullmarsplan

Arbeten v 3- 4

Arbetet med bullerportalen har skjutits på och kommer utföras i jan/feb.
I övrigt pågår arbete i spårnivå de kommande två veckorna under dagtid.
De större arbetena startar under april.
Arbete natt kan komma att utföras med staketet på spår 1 under perioden v 3-4. Särskild info skickas ut om detta sker.