Borrning av grundvattenrör Babordsgatan och Korphoppsgatan

Avisering  Hammarby Sjöstad/Luma  2022-05-13

Vecka 20 kommer borrning av grundvattenrör att ske. Måndag 16/5 sker arbetet på Babordsgatan och onsdag 18/5 på Korphoppsgatan. Arbetet utförs av AFRY på uppdrag av Region Stockholm.

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.