Helgarbeten i Hagalunds industriområde 19 augusti till 10 september

Avisering  Rudviken/Solnavägen  2023-08-17

Nya tunnelbanan har sökt och fått tillstånd hos Solna stad att utföra pålningsarbeten på Åldermansvägen under fyra helger i rad med start 19 augusti. Arbetena kan medföra buller.

Arbetena kommer att pågå klockan 09-19 på helgerna. Våra arbetstider för bullrande arbeten ovan jord på vardagar är 07-19.

Pålning  innebär att metallrör borras ned i berggrunden. Det görs för att skapa en stabil grund för den ventilationsbyggnad som ska byggas i anslutning till den framtida tunnelbaneentrén för station Södra Hagalund.

Ta del av Solna stads beslut

Om du behöver hjälp att ta del av beslutet skriftligt, kontakta
Solna stads kontaktcenter 08-746 10 00
eller SL kundtjänst: 08-600 10 00.

Pålningsarbetena görs i det rödmarkerade området på kartan.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.