Infiltration av vatten på Katarina Bangata

Avisering  Norra Hammarbyhamnen, Stigbergsparken  2023-08-24

Med start onsdag 30/8 kommer en infiltrationsanläggning att byggas vid Katarina Bangata 64.

Arbetet utförs vardagar kl. 07-19. Arbetet beräknas ta ca 3 veckor.

Körbanan i sydlig riktning kommer periodvis att vara avstängd under pågående arbete. Följ anvisningar på plats.

Arbetet utförs av Rosenqvist, på uppdrag av Region Stockholm.

Infiltrationsanläggning vid Katarina Bangata 64
Infiltrationsanläggning ska byggas vid Katarina Bangata 64

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.