Tätning av berg helgtid

Aktuellt  Stigbergsparken  2023-11-07

Injektering, alltså tätning av berg för att grundvattennivån inte ska påverkas, behöver göras i ett parti i en av tunnlarna, se röd markering i bild nedan.

Arbetsmomentet innebär att hål kommer att borras i berget och därefter tätas.

Arbetet pågår v.45-50,  lördagar och söndagar kl. 07-19.

Arbetet beräknas inte överskrida riktvärdet för buller.

Injektering kommer att ske inom det rödmarkerade området, helger v.45-50.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.