Mark- och grundvattenundersökningar i Stadshagen

Avisering  Stadshagen, Stadshagen avi  2021-12-23

På uppdrag av Region Stockholm kommer Sweco att utföra så kallade hydrogeologiska och geotekniska undersökningar inom idrottsplatsen Stadshagens IP, vid Kellgrensgatan 10 och fastigheten Glaven 6.

Undersökningen kommer att utföras med hjälp av det som kallas geoteknisk borrbandvagn och borrning. Undersökningen sker för att ta reda på nivån på berg- och grundvattenytan. Borrningsarbetet kan tidvis medföra buller.

Arbetet planeras pågå 10-17 januari 2022, helgfria dagar kl. 08.00-17.00.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar