Markundersökningar vid Björneborgsvägen vecka 11+12

Avisering  Sockenplan  2023-03-06

 

 

 

 

Bilden visar de nio borrpunkterna.

Markundersökningar  kommer genomföras vid nio punkter i anslutning till Björneborgsvägen. Arbetet innebär borrning i mark med borrigg.  Punkterna borras från söder till norr. Det innebär att ljudet successivt förflyttas framåt.
Björneborgsvägen kommer vara öppen för bil- och gångtrafik under tiden arbetet pågår. Det kan bli en trång passage vid själva borriggen.

Tid: Undersökningarna genomförs under perioden 13 – 17 mars samt 20- 21 mars (ej helg). Etablering sker vid 7-tiden men arbetet startar klockan 8 och pågår till 16.

Störningar
För boende nära arbetet förväntas riktvärdena för buller inomhus överstigas. Det innebär att om man vistas i sin bostad dagtid kan man bli störd. Ljudbilden är en uppskattning. Mätningar kommer ske för att säkerställa att ljudet innehas inom de uppskattningar som gjorts. För att minska ljudet mot de närmast boende placeras en bullerskärm ut runt riggen.

Om störning överskrider riktvärdena i vår miljödom fem dagar i följd eller fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuds tillfällig vistelse. Tillfällig vistelse är ett komplement till din bostad för dig som är hemma på dagarna eller som har särskilda behov.

Läs mer här 

Har du frågor om arbetet?
Kontakta oss på nyatunnelbanan.fut@regionstockholm.se

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.