Rök vid Stenhagens bollplan 

Aktuellt  Akalla  2022-06-29

Just nu spränger vi spårtunnlar för nya tunnelbanan i Akalla. Vid Stenhagens bollplan finns ett ventilationsschakt där röken efter sprängsalvorna ventileras ut. Du som bor eller passerar nära kan se spränggaserna som ett rökmoln och även känna lukt.

Det som orsakar röken är sprängmedlet som detonerat och omvandlats till gaser och vattenånga.  När det är vindstilla kan lukten kännas mer än när det blåser.  

Gaserna är inte skadliga för hälsan. Om man tycker att det är obehagligt kan man stänga fönster och dörrar när vi spränger.  

Om du vill veta när vi spränger i ditt område kan du få ett meddelande 30 minuter innan varje sprängning. Anmäl dig här: Sms – Nya tunnelbanan 
Läs mer om vad som kan lukta efter en sprängning

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.