Tunnelsprängningar snart vid Lindevägen

Avisering  Sockenplan  2023-01-24

Tunnelsprängning vid LindevägenDe blå markeringarna visar senaste tunnelsprängningar (2023-02-07)

Tunnelsprängningarna rör sig i riktning mot Slakthusområdet. Arbetet befinner sig snart vid Lindevägen. Det går olika fort i service- och spårtunnlarna, se bilden. Avståndet till mark är cirka 18 meter. Vi kommer framåt ca 3-5 meter/sprängning.

Arbetet pågår dygnet runt måndag- söndag, dock olika tider för olika dagar och olika arbetsmoment kopplat till de bullervillkor som finns.

Vill du ha ett sms 30 minuter innan vi spränger? Anmäl dig till spräng-sms.

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.