Tillfällig gång- och cykelväg via arbetsområdet

Avisering  Järla  2022-11-03

Under en period på några veckor öppnar en tillfällig gång- och cykelpassage över tunnelbanans arbetsområde mellan Birkavägen och Kyrkstigen.

Passage för gående och cyklister längs med Birkavägen kommer att vara möjlig under hela byggtiden så som tidigare aviserat.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.