Uppdaterad tidplan ventilationsbyggnad i Alphyddan 2023–2024

Aktuellt  Nacka, Sickla  2023-10-17

Nu pågår arbete på Alphyddestigen i höjd med Alphyddevägen 17, 25 och 27. Här byggs en ventilationsbyggnad som behövs för att ventilera tunnelbanans anläggning under jord.

Arbetet görs på helgfri måndag–fredag klockan 07–19 och omfattar flera olika arbetsmoment. Förberedelser och kringarbeten för de olika arbetsmomenten pågår löpande.

Ledningsomläggningar

Ledningar har grävts upp och flyttats runt platsen där ventilationsbyggnaden ska ligga. Inom kort görs inkoppling av de nya ledningarna och då återfylls delar av det uppgrävda området.

Spontning

Runt platsen där ventilationsbyggnaden ska stå borras en stålspont ned. Huvuddelen av spontningen är avslutad men enstaka, återstående rör ska borras ner när ledningsomläggningarna är klara. Det arbetet beräknas ta 1–2 arbetsdagar och genomförs under hösten.

Bergförstärkning och tätning

Berget vid den framtida ventilationsbyggnaden ska tätas och förstärkas. Först borras långa hål in i berget och sedan fylls dessa med injekteringsbruk, en sorts cementblandning som tätar sprickor och håligheter i berget. Borrningen startar preliminärt i november och beräknas ta cirka 2–3 veckor.

Borrning av ventilationsschakt

Ett ventilationsschakt borras nerifrån tunneln och upp till markytan. Preliminärt börjar borrningen i januari. Borrningen beräknas pågå i cirka 2–3 veckor.

Betongarbeten

Under hösten börjar arbetet med betongkonstruktioner vid ventilationsbyggnaden. Betongarbetet består främst av armering, formbygge och gjutning.

Visionsbild av hur ventilationsbyggnaden i Alphyddan ska se ut.

Färdigställande

Preliminärt ska ventilationsbyggnaden färdigställas under 2024. Det innebär att fasaden kläs med cortenstålplåt.

Om du störs

Erbjudande om tillfällig vistelse har skickats med brev till de hushåll där arbetet riskerar att överskrida riktvärden för luftburet buller inomhus med stängda fönster. Om du störs av arbetet men inte har fått vårt brev så ber vi dig att kontakta oss genom att fylla i störningsformuläret på vår webb nyatunnelbanan.se/kontakt. Du kan också ringa SL Kundtjänst på 08-600 10 00 för att få hjälp med formuläret. Vi återkommer vanligtvis inom två arbetsdagar.

Mer information

Läs mer om ventilationen i nya tunnelbanan
Frågor och svar om ventilationen vid stationerna i Nacka

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.