Bra att tacka ja till besiktning

Strax före byggstart blir alla på ett visst avstånd från tunneln erbjudna en besiktning av bostaden. Det är bra att tacka ja.

Nyhet  Nya tunnelbanan  2021-03-16

Sprängningarna som för tunnelbanetunnlarna fram genom berget skapar vibrationer som ofta känns i byggnaderna ovanpå – men som väldigt sällan orsakar några skador. 

Här kan du läsa mer om sprängningar och vibrationer: Du är 100 gånger känsligare än ditt hus.

– Om vi får möjlighet att komma in och titta på hur till exempel sprickor ser ut innan vi har börjat borra och spränga, så är det enklare för både oss och fastighetsägaren att säkerställa om våra jobb sen orsakar någon skada, säger Andreas Lundell, samordnare för närområdeskommunikationen på nya tunnelbanan. 

Alla fastigheter som ligger närmare tunneln än 50 meter besiktigas. Om huset är byggt på lera är avståndet upp till 100 meter.

– Du behöver inte själv veta något om marken under huset, utan det har vi koll på. Om din fastighet ligger innanför gränsen så kommer du att få du ett brev hem om besiktning, säger Andreas Lundell. 

Var gärna hemma

I brevet finns kontaktuppgifter till den firma som utför besiktningen på uppdrag av Region Stockholm och du kan till exempel boka om tiden, om den inte passar dig. 

– Helst ser vi att någon som bor i lägenheten eller huset är hemma under tiden, men om det inte går kan till exempel en person från styrelsen eller en granne vara med. Och självklart håller vi distans och följer alla regler och rekommendationer som finns nu, säger Andreas Lundell. 

– Men besiktningen är ett erbjudande och inte ett måste. Vi går inte hem till den som inte vill det. Vi måste inte se alla lägenheter i ett hus för att kunna ha koll på själva huset, fortsätter han. 

Inomhus och på fasaden

Besiktningen följer en standardmall. Besiktningspersonen tittar på alla tillgängliga ytor inomhus och även på fasaden. Dessutom dokumenteras om det finns något vibrationskänsligt. Murade rökkanaler, öppna spisar och kakelugnar provtrycks och besiktigas av sotare. 

– Allt som görs dokumenteras i ett protokoll som sen sammanställs och skickas till fastighetsägaren eller till styrelsen, om det är en bostadsrättsförening. När det är gjort har både vi och du som boende samma bild av utgångsläget, säger Andreas Lundell.

När arbetet under huset har förflyttat sig så långt att vibrationerna inte längre kan påverka byggnaden görs en efterbesiktning, där man jämför med det första protokollet.

– Och är det så att man upplever att man får en skada – en spricka i en vägg eller något sådant, så är det bra om man hör av sig till oss så fort som möjligt, så att vi kan kontrollera och följa upp. Det gör man via ett formulär för skadeanmälan på vår webb, säger Andreas Lundell.   

Mer om besiktningar

Här hittar du formulär för skadeanmälan

Har du frågor om besiktningar eller något annat? Kontakta gärna vår kundtjänst

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00