<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

12. Hur går det till att mäta grundvattennivåer?

Grundvattennivån läser vi ofta av manuellt genom att en person är ute och mäter djupet ner till vattenytan i ett av våra många observationsrör för grundvatten. På vissa otillgängliga platser, till exempel inom spårområden, kan vi använda automatisk mätning.