<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

14. Hur förebygger vi skador?

När vi bygger tunnelbanan tätar vi berget omkring våra tunnlar. Trots tätningsåtgärder kommer en del grundvatten att läcka in och behöva ledas bort. Vi mäter och följer upp påverkan i området. Om vi ser en påverkan utför vi vid behov så kallad skyddsinfiltration, vilket innebär att vatten tillförs till grundvattenmagasinet.