<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

17. Vad säger miljödomen?

Att vi har tillstånd till att bortleda grundvatten från tunnelbanans inläggningar.  Där står  ocksåvilka villkor som gäller för vår verksamhet, till exempal att vi ska ha kontrollprogram för grundvatten och buller.