Skip to main content

Nära sprängstart i Järla

Station Järla
Från och med den här veckan kommer sprängningar för arbetet med tunnelbanan att ske på arbetsområdet i Järla. Men de första sprängningarna är inte tunnelsprängningar.

Publicerad 2020-04-20

Innan man kommit tillräckligt långt in i berget för att kunna borra och spränga ut själva arbetstunneln görs flera så kallade ovanjordssprängningar. Den första sprängningen planeras ske nu på tisdag 21 april. 

– Vid ovanjordssprängningar behöver vi spärra av runt vårt arbetsområde för att ha en god säkerhetsmarginal, säger Lars Martinsson, delprojektledare arbetstunnlar, Region Stockholm.

Trafik stoppas på Värmdövägen
I Järla innebär det att trafiken stoppas på anslutande vägar i cirka 10 minuter vid varje sprängtillfälle. Det innebär att trafik på Värmdövägen stoppas i båda riktningarna i höjd med Järla. Det kommer också att finnas vakter i området som bevakar näraliggande gång- och cykelvägar.

– Om man har möjlighet att planera sin resa och vill undvika att bli stående kan man till exempel välja att åka en annan väg eller vid en annan tid. Sprängningar kan ske på vardagar klockan 10.20, 12.20 och 14.20 under de första månaderna, säger Lars Martinsson.

Signal inför varje sprängning
I samband med varje sprängning hörs en varningssignal:
Före sprängning: Flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: En lång signal ______

– Det kan vara bra att känna till att sprängsignalerna innebär att man ska hålla sig undan och inte försöka ta sig nära för att titta på sprängningarna, säger Lars Martinsson.

Efter sommaren har arbetet kommit en bit in i berget. Då behöver inte vägar utanför arbetsområdet stängas av längre och det kommer inte heller att vara fasta sprängtider. Du som vill kan ändå få en sprängvarning via sms före varje sprängning. Anmäl dig här.

2020-05-18