Skip to main content

Sprängstart vid Skönviksvägen

Karta - arbetstunneln vid Skönvisvägen i Nacka.
Från och med vecka 19 kommer sprängningar för arbetet med tunnelbanan att ske på arbetsområdet vid Skönviksvägen.

Publicerad 2020-04-30

Nu börjar de inledande sprängningarna vid tunnelbanans arbetsområde strax söder om Skönviksvägen, ungefär i höjd med trafikplats Skvaltan. De första månadernas sprängningar är ovanjordssprängningar som görs för att jämna till marken och för att bygga arbetsvägen fram till tunnelmynningen.   

– Först i höst bedömer vi att vi har kommit så långt in i berget att själva tunnelsprängningarna börjar, säger Theresa Millqvist, projektledare berg- och anläggning Nacka, Region Stockholm.

Trafik stoppas på Värmdöleden
Vid sprängningar ovan jord stoppas trafik på näraliggande vägar i max. 10 minuter vid varje sprängtillfälle. Beroende på var inom arbetsområdet sprängningarna sker kommer Värmdöleden i höjd med trafikplats Skvaltan att påverkas helt eller delvis.

– När vi spränger ovan jord behöver vi spärra av runt vårt arbetsområde för att säkerställa att inga personer är i närheten av sprängningen, säger Theresa Millqvist.

Under de första månaderna kan sprängningar vid Skönviksvägens arbetsområde förekomma på måndagar till torsdagar klockan 10, 14 och 19.30, samt på fredagar kl.10.

– Om man vill undvika att bli stående och har möjlighet att planera sin resa kan man till exempel välja att åka vid en annan tid, säger Theresa Millqvist.

Signal inför varje sprängning
I samband med varje sprängning hörs en varningssignal:
Före sprängning: Flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: En lång signal ______

Sprängsignalerna är varningssignaler som innebär att man ska hålla sig undan och inte försöka ta sig nära för att titta på sprängningarna. Även trafik på gång- och cykelvägar stoppas i samband med sprängningarna.

Sedan slutet av april pågår även sprängningar för tunnelbanan i Nacka vid arbetsområdet i Järla. Här kan du läsa mer om arbetet i Järla.

2020-04-30